BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

0
1044

BÁO CÁO KIỂM TOÁN NỘI BỘ BAO GỒM NHỮNG NỘI DUNG GÌ?

          Trong bất kì hoạt động trong lĩnh lực nào đều cần có báo cáo tổng kết để nắm bắt mọi vấn đề của công việc và kiểm toán nội bộ cũng không ngoại lệ. Vậy báo cáo của kiểm toán nội bộ bao gồm những gì? Câu trả lời sẽ có trong bài viết ngay sau đây.

Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ

Báo cáo trong kiểm toán nội bộ là gì và bao gồm những nội dung gì?

Báo cáo kiểm toán nội bộ là văn bản do kiểm toán viên lập sau khi kết thúc việc kiểm toán, đưa ra ý kiến, đánh giá về báo cáo tài chính của công ty và những nội dung khác đã được kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán. Một báo cáo kiểm toán cơ bản phải tuân thủ các nội dung sau:

 • Tổng quan về đơn vị được kiểm toán
 • Ý kiến kiểm toán
 • Các phát hiện có rủi ro trọng yếu
 • Phạm vi công việc
 • Phương pháp thực hiện
 • Kết quả kiểm toán chi tiết: trình bày chi tiết kết quả theo từng quy trình hoặc trình bày tổng hợp kết quả theo từng nội dung rà soát thuộc phạm vi kiểm toán.

Các yêu cầu của báo cáo trong kiểm toán nội bộ và quy trình báo cáo

Nhìn chung, các yêu cầu của báo cáo kiểm toán bao gồm các tiêu chuẩn: chuẩn xác, khách quan, rõ ràng, xúc tích, mang tính xây dựng và kịp thời. Và các báo cáo kiểm toán phải được thực hiện theo quy trình chung như sau:

 • Lập báo cáo kiểm toán dự thảo: Cập nhật báo cáo KTNB dự thảo sau buổi họp tổng kết với đơn vị được kiểm toán
 • Phê duyệt báo cáo dự thảo: Giám đốc KTNB phê duyệt báo cáo kiểm toán dự thảo, rà soát lại các tài liệu KTNB
 • Lấy ý kiến về báo cáo dự thảo: Gửi báo cáo dự thảo cho ban quản lý đơn vị đực kiểm toán để xác nhận và xin phản hồi
 • Lập báo cáo chính thức: Báo cáo KTNB chính thức trên cơ sở báo cáo kiểm toán dự thảo và các ý kiến phản hôi
 • Phát hành báo cáo kiểm toán: Bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Đơn vị bị kiểm toán khác, …
Bài trướcNỘI DUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
Bài tiếp theoLÀM SAO ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây